Plechovky Red Bull

ľahké a 100% recyklovateľné

Spoločnosť Red Bull prijala uvážené rozhodnutie, že bude používať hliníkové plechovky. Dnes vážia plechovky Red Bull významne menej ako pred niekoľkými rokmi, čo prináša úspory suroviny. Ak sa zbierajú, možno ich stále znova úplne recyklovať bez akejkoľvek straty kvality.

  • 100% recyklovateľné

Plechovka - „zdroj energie“

Všetky plechovky sú 100% recyklovateľné: hneď, ako sú zozbierané a určené na recykláciu, ani ten najmenší kúsok hliníka sa nestratí. Po roztavení môžu byť plechovky nespočetne veľakrát opäť použiteľné, pričom absolútne nedochádza k strate kvality. Pri použití hliníka z procesu recyklácie, dochádza až k 95% úspore energie, v porovnaní s použitím nového hliníka. 

Plechovky Red Bull dnes vážia výrazne menej ako pred niekoľkými rokmi. Neustále znižovanie hmotnosti plechovky má aj ďalší pozitívny efekt: čím menej hliníka sa spotrebuje na výrobu plechoviek, tým menšia je ich uhlíková stopa.

 

Každá plechovka sa počíta

Plechovka je jedným z najviac recyklovaných nápojových obalov na svete. Samozrejme, toto platí iba v prípade, že plechovky sú zberané a opätovne zaradené do recyklačného cyklu. Plechovka, ktorá je voľne odhodená v prírode, prirodzene nemôže naplniť svoj ​​potenciál recyklácie. Na nešťastie, odhadzovanie odpadkov je stále problémom v niektorých regiónoch. Uistite sa, že vaša plechovka skončila v odpade alebo recyklačnom koši, čo pomáha udržať našu prírodu nedotknutú, zvyšuje mieru recyklácie a znižuje spotrebu energie, rovnako ako záťaž na prírodné zdroje. Ak má vaša krajina vytvorený systém recyklácie hliníka, postarajte sa o správnu likvidáciu plechovky. 

Red Bull UK podporuje napr. kampaň 'Každá plechovka sa počíta' ktorej cieľom je zapojiť čo najviac ľudí do procesu recyklácie.  Zapojením sa do kampane 'Každá plechovka sa počíta' dáva spoločnosti Red Bull príležitosť priamo podporovať a podnecovať  recykláciu plechoviek medzi svojimi zákazníkmi a širokou verejnosťou.

Späť na životný cyklus

Objavte svet ukrytý za plechovkou