Je bezpečné piť Red Bull s alkoholickými nápojmi?

Nič nenaznačuje tomu, že Red Bull má akýkoľvek špecifický efekt (negatívny alebo pozitívny) vzťahujúci sa na konzumáciu alkoholu. Potvrdil to britský výbor pre toxicitu (2012), ktorý prišiel k záveru, že: „súčasné dôkazy nepodporujú škodlivú toxikologickú alebo behaviorálnu interakciu medzi kofeínom a alkoholom“.