Zdravotnícke orgány potvrdili, že primeraná konzumácia kofeínu nemá žiadne nežiaduce účinky.

Veľa inštitúcií po celom svete skúmalo účinky kofeínu. Napríklad vedci z kanadského inštitútu zdravia vykonali rozsiahly prieskum vedeckej literatúry o kofeíne. Na základe tohto prehľadu dospeli k záveru, že široká verejnosť zdravých dospelých ľudí sa nemusí obávať rizika nepriaznivých vplyvov kofeínu, ak obmedzia jeho konzumáciu na 400 mg denne. Avšak kanadský inštitút zdravia odporúča, aby tehotné ženy obmedzili denný prísun kofeínu na 300 mg.

Jedna 250 ml plechovka Red Bull Energy Drinku obsahuje 80 mg kofeínu, čo je približne rovnaké množstvo ako v šálke kávy.

Zdravotnícke orgány na celom svete vrátane Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín dospeli k záveru, že energetický nápoj Red Bull je bezpečný na konzumáciu, a preto je dostupný vo viac ako 171 krajinách vrátane všetkých štátov Európskej únie.